Moderna kontor viktiga för trivsel bland medarbetare

Den nya vurmen för att anpassa företag till dagens människor har föranlett många forskningsrapporter. Denna artikel i Fastighetsvärlden stod ut som intressant, tycker vi.

Nya arbetssätt kräver lokaler som är anpassade för verksamheten - https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/modernt-kontor-viktigt-trivseln/