Den mytomsusade fastighetsmarknaden

Av förklarliga skäl är bostadsmarknaden omtalad. Man ser om sitt hus och kan konstatera att marknaden ofta är korrelerad med konjukturen. Därför finns det en ganska stor skara tyckare och "sanningar" att lyssna till. Newsecs rapport, som kommer ut två gånger årligen, slår hål på några myter (och bekräftar några) som florerar. Intressant läsning här.