Allmänt

Hur börjar jag vinda?

Lägg en beställning här på hemsidan eller ladda hem appen kostnadsfritt från Appstore eller Google Play.

Vad kan jag vinda?

I stort sett vad som helst – givet att det inte strider mot våra förvaringsregler. Vi förvarar exempelvis inte droger, mat, explosiva medel, vapen, djur, insekter eller giftiga avfall.

Kan jag boka hemleverans av lådan?

Ja. Du kan beställa hemleverans precis när du vill.

Är mina saker försäkrade?

Vinden försäkrar dina saker under hantering. Din hemförsäkring (bortaskyddet) träder i kraft i och med förvaring hos oss. Det är upp till dig att säkerställa att din försäkring täcker det förvarade beloppet.

Har jag tillgång till förrådet?

Av säkerhetsskäl får endast auktoriserad personal, anställda av Vinden, vistas i lagerlokalen. Dina saker är fotograferade och finns alltid tillgängliga i din app.

Hur tar vinden betalt?

Vinden tar betalt för den volym saken du vill förvara tar upp. Vid upphämtningstillfället har du bestämt hur du vill att vi förvarar dina saker.

Exempelvis om du vill förvara 1 vas, 1 ryggsäck och 1 skidhjälm.

1)    Placera alla 3 saker i en flyttlåda. Transportören hämtar flyttlådan och plomberar den. Du betalar för den volym flyttlådan tar. I appen ser du en produkt – flyttlådan.

2)    Emballera de 3 olika sakerna separat. Transportören hämtar de 3 olika sakerna vid samma tillfälle men du betalar för den volym de 3 olika sakerna tar var för sig. I appen ser du 3 produkter – vasen, ryggsäcken och skyddshjälmen. 

Reklamation och skador

Vänligen kontakta oss på info@vinden.com

Allmänna bestämmelser

Vid det första tillfälle du vindar behöver du läsa igenom och godkänna Vindens allmänna bestämmelser. 

Förvaringstid

Du får förvara hur länge du vill och beställa hem dina saker närsomhelst. Dock kommer Vinden alltid att debitera för minst 1 månads förvaringskostnad.

Minsta storlek

Vi tar emot hur litet som helst men kommer att debitera för minst 0,125 kubikmeter per kolli. Detta motsvarar ungefär en flyttlåda a' 19 kr/månad.

Transport

Hur fungerar transporten?

Du bestämmer vilken dag och tid transporten ska ske. Kräver transporten bärhjälp hjälper vi dig med det. När du valt tid, dag, bärhjälp betalar du direkt i appen för transporten. Vid bokningstillfället specificerar du även hur många kollin som ska hämtas upp.

Hjälper ni till med ned-/uppbärning av mina saker från min lägenhet?

Ja, detta måste dock anmälas vid bokningen av transporten. För bärhjälp debiteras en extra kostnad.  

Behöver jag vara hemma vid upphämtningstillfället?

Givet att bärhjälp är beställt och betalt för behöver du inte vara hemma vid upphämtningstillfället. I detta fall räcker det med att det som ska hämtas upp står utanför din dörr och att eventuell kod till porten finns dokumenterad i din profil.

Säker packning

Alla saker som inte packas i flyttkartonger, och/eller förslutna påsar/väskor etc ska skyddas med enklare emballage. Tejpa eller linda in dina fläckkänsliga möbler i tyg eller plast. Observera att det är kundens ansvar att alla saker är skyddade. Notera att Vinden avskriver oss ansvaret på skador som kunnat undvikas om sakerna varit emballerade.

Jag vill lägga till en sak jag inte anmälde då jag bokade upphämtning

För att använda färre bilar och på så sätt minska miljöpåverkan optimerar transportören volymen i varje bil så att alla bilar ska gå fulla. Därför kan du tyvärr inte addera en extra sak vid upphämtningstillfället utan behöver boka en ny upphämtning.

Återvinning, donation och försäljning

Kostar det någonting att återvinna, donera eller sälja någonting?

Väljer du att återvinna, donera eller sälja någon av dina vindade saker tillkommer ingen extra kostnad. Du slutar debiteras för förvaringskostanden så fort saken lämnat Vindens lager. Vid återvinning och donation försvinner de normalt sett samma dag, vid försäljning kan det dröja några dagar.

Jag vill återvinna min vindade sak, hur gör jag?

Gå in på aktuell sak i appen. Tryck på återvinn -> godkänn vindens allmänna bestämmelser gällande återvinning -> klar.

Jag vill donera min vindade sak, hur gör jag?

Gå in på aktuell sak i appen. Tryck på donera -> godkänn vindens allmänna bestämmelser gällande donation -> klar.

Jag vill sälja min vindade sak, hur gör jag?

Gå in på aktuell sak i appen. Tryck på sälj -> välj minsta accepterade försäljningspris-> godkänn vindens allmänna bestämmelser gällande försäljning -> klar.  Så fort din sak har sålts sätts pengarna in på det konto som är registrerat hos vinden. Givet att försäljning genomförs tar vinden en hanteringskostnad av försäljningspriset. Blir försäljning inte av debiteras du givetvis inte.