Vinden
post image

Tillfällig förvaring av vindsförråd: Under renovering av vinden

Vi ser en ökad medvetenhet om hållbarhet och klimatvänliga fastigheter samt ett växande behov av att utnyttja våra bostadsytor maximalt. Att renovera och isolera vindar förbättrar fastighetens livslängd, energieffektivitet och inomhusklimat. För att genomföra sådana projekt krävs lösningar som gör processen så smidig som möjligt för de boende. Vad ska du till exempel göra med alla de saker som förvaras i befintliga vindsförråd under tiden som renoveringen genomförs? Här belyser vi fördelarna med att renovera vindsutrymmen och presenterar en smidig lösning för tillfällig förvaring av de boendes saker i vindsförråden.

Att ta steget att renovera eller isolera vindsutrymmen är inte bara en fråga om estetik – det handlar framför allt om hållbarhet och energieffektivitet. Genom att investera i modern isolering och energieffektiva lösningar kan du förbättra din fastighets energiprestanda betydligt. Detta ger inte bara lägre energikostnader, utan bidrar också till en minskad miljöpåverkan. Genom att renovera, sanera och isolera vinden skapas därmed mervärden för alla: en varmare och mer komfortabel bostad för de boende, minskade kostnader på lång sikt för fastighetsägare och ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid.

När olyckan är framme – som till exempel läckage, angrepp av skadedjur eller bränder – är det viktigt att göra en genomgående sanering av de utrymmen som har angripits. Om det råkar handla om vinds- eller källarutrymmen är risken stor för att ytorna är täckta av förråd med de boendes förvarade saker. Här gäller det att snabbt tömma dessa utrymmen för att effektivt sätta in rätt åtgärder för sanering. 

Ofta får den entreprenad som utför arbetet med renovering, isolering eller sanering uppdraget att även sköta magasineringen. Ett problem med detta är dels skenande kostnader, men framför allt bristande kvalitet i själva förvaringen, eftersom detta ligger utanför företagets expertis. Inte minst ställs ofta orimliga krav på de boende som själva måste ta sig till mer eller mindre otillgängliga förråd för att hämta ut sina saker. Dessutom kan det vara svårt att hitta rätt saker på grund av undermålig organisation i förråden. 

Att ta hand om de boendes vindsförråd under processen behöver inte vara en börda. Med en extern tjänst för tillfällig förvaring kan du fokusera fullt ut på renoveringsprojektet för att ta steget mot en mer hållbar och energieffektiv fastighet. Resultatet blir en win-win-situation där fastighetsägare får möjlighet att genomföra nödvändiga förbättringar, samtidigt som de boende får sina ägodelar tryggt och säkert förvarade i flexibla och dynamiska förråd.

Att anlita ett externt företag som hanterar allt från att hämta till att förvara och köra tillbaka de boendes saker kan erbjuda en rad fördelar:

Effektivt: Ett erfaret team kan snabbt och effektivt hantera de boendes tillhörigheter, vilket sparar tid och energi för fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Tryggt och säkert: Professionell förvaring garanterar att de boendes ägodelar förvaras på ett säkert och skyddat sätt.

Full översikt: Genom en  app får de boende full översikt över sina tillhörigheter när som helst, var som helst.

Flexibelt: Oavsett om projektet varar i några veckor eller månader, kan vi erbjuda flexibla förvaringslösningar som passar dina behov.

Dynamiskt: Tack vare obegränsat utrymme är inget förråd för stort eller för litet. Ett digitalt förråd kan bestå av allt från några enstaka flyttlådor till flera kubikmeter med stora möbler.

Vi hämtar de boendes saker, fotograferar och registrerar allt i digitala kataloger, samt förvarar sakerna i försäkrade och tempererade förråd. De boende får full översikt över sina digitala förråd och kan beställa hem det de behöver i stunden – direkt från appen. När renoveringsprojektet är klart kör vi tillbaka de boendes saker till fastigheten. 

Att renovera, isolera eller sanera fastighetens vindsutrymme är ett viktigt projekt som kräver noggrann planering och genomförande. Genom att välja en extern partner för att hantera de boendes vindsförråd kan du spara tid, minska stress och försäkra dig om att ägodelarna hanteras med största omsorg. Låt oss göra processen smidig för alla inblandade och hjälpa dig att fokusera på det som verkligen räknas: att förbättra din fastighet och skapa en bättre boendemiljö. 

Skicka en förfrågan

Läs vidare