Vinden
Teckning av vindslägenhet som renoverats

För fastighetsägare: Så kan smartare förvaring skapa fler bostäder

Fastighetsutveckling handlar om att skapa mervärde och optimera användningen av fastighetsbeståndet. Därför gäller det att ta vara på varje befintlig kvadratmeter som potentiellt kan bidra till extra intäkter. Utrymmen som ofta förblir underutnyttjade är vindar och källare. Dessa ytor används vanligtvis för att förvara boendes ägodelar, vilket innebär att de inte ger någon ekonomisk avkastning för fastighetsägarna. Så varför inte bygga om dessa utrymmen till något mer attraktivt än bara förråd?

Fastighetsägare vet att varje kvadratmeter räknas, och detta gäller särskilt i stora städer där markyta är en bristvara. Men trots detta förblir vissa utrymmen ofta tomma eller underutnyttjade, samtidigt som de representerar några av de mest värdefulla kvadratmeterna i hela fastigheten. Vindar och källare har stor potential, och används till stor del till förråd för de boende. 

Så vad händer om dessa utrymmen kunde frigöras från saker och användas på ett smartare sätt? Genom att låta en extern part ta hand om förvaringen av de boendes saker öppnas dörrarna för att omvandla dessa utrymmen till något mer attraktivt och lönsamt, som till exempel lägenheter, gemensamma utrymmen eller odlingar.

Att kunna hyra ut eller sälja vindsvåningar ger onekligen ett betydande mervärde med tanke på de fördelar som det innebär att bo i lägenheter med vacker utsikt och unik stil. Men det handlar inte bara om pengar för fastighetsägare. Omvandling av vinds- och källarförråd till bostäder eller andra gemensamma utrymmen innebär också att de befintliga resurserna utnyttjas på ett bättre och smartare sätt. Vinden var till exempel med och möjliggjorde 12 nya bostäder när Bostadsbolaget omvandlade vindar till bostäder i Haga i Göteborg.

Istället för att bygga nya fastigheter, vilket ofta har en negativ miljöpåverkan, kan befintliga utrymmen användas mer effektivt. Detta är inte bara bra för miljön, utan också för stadsbilden, då det bidrar till att bevara de befintliga byggnaderna och förhindrar att städerna blir alltmer sammankopplade med nybyggnation, på bekostnad av öppna ytor, parker och utomhusmiljöer. 

Två män som skakar hand i en nyrenoverad vindslägenhet

Case

Vinden möjliggjorde 12 nya bostäder när Bostadsbolaget omvandlade vindar till bostäder i Haga i Göteborg.

Det är inte bara vindsutrymmen som har potential att omvandlas. Även källare, som ofta används som förråd, har potential att göras om till mer värdefulla utrymmen. Ta till exempel denna källare som förvandlades från ett mörkt och outnyttjat utrymme till en prunkande odling. Detta är ett tydligt exempel på de möjligheter som finns när man ser bortom traditionell användning av utrymmen.

Källare kan i själva verket omvandlas till allt från odlingar till gemensamma utrymmen, eller till och med kommersiella utrymmen som butiker eller restauranger. Detta skapar inte bara ytterligare intäkter för fastighetsägarna, utan kan också bidra till att göra fastigheten mer attraktiv för potentiella hyresgäster eller köpare.

Genom att använda en digital tjänst för förvaring och magasinering kan de boende enkelt förvara sina ägodelar utan att behöva använda dyra kvadratmeter i fastigheten. Dessutom kan de enkelt hantera sina förvarade saker digitalt genom en app, där de kan beställa hem det de behöver i stunden. Istället för att rota runt bland svårtillgängliga saker i överfulla förråd, får de boende full översikt över sina saker och slipper hämta och bära tunga saker själva. Detta är inte minst en fördel för personer med begränsad rörlighet.

För fastighetsägare blir det här en vinst på flera plan. Dels blir fastigheten mer intäktsdrivande tack vare fler bostads- eller hyresgäster, och dels skapas det ett mervärde genom att göra fastigheten mer attraktiv för framtida hyresgäster och köpare. Dessutom bidrar digitala externa förråd till en mer hållbar stadsutveckling, eftersom vi kan ta vara på de befintliga bestånden istället för att bygga nytt.

Sammanfattningsvis kan omvandling av outnyttjade utrymmen som vindar och källare till attraktiva lägenheter skapa stora värden för både fastighetsägare och boende. Genom att utnyttja moderna, digitala lösningar för förvaring, kan fastighetsägare optimera användningen av sina fastigheter och bidra till en mer hållbar och ekonomiskt lönsam fastighetsutveckling.

Foto av vindslägenhet som renoverats

I en värld där utrymmet är dyrbart och digitaliseringen påverkar alla aspekter av våra liv, är det dags att tänka om gällande förvaring. Genom att flytta förråden från fastigheter till en digital plattform kan vi skapa mer utrymme, öka fastighetens värde och göra livet enklare för de boende. Samtidigt blir hanteringen av förvaring enklare och mer kostnadseffektiv, tack vare att du enbart betalar för det förrådsutrymme du använder. Det innebär också att de boende kan förvara mer saker än vad ett traditionellt förråd tillåter om behoven finns.

Genom att kombinera modern teknik med smart fastighetsutveckling, kan vi skapa lösningar som är både ekonomiskt lönsamma och hållbara. Oavsett om det handlar om att omvandla en vind till en drömbostad, skapa en prunkande trädgård i en mörk källare eller göra förvaringen enklare och mer bekväm, finns det oändliga möjligheter att skapa mervärde och göra våra städer mer hållbara och levande. Det är dags att tänka om, tänka nytt och utnyttja potentialen i våra fastigheter till fullo.

Framtidens förvaring är här – läs mer på vår hemsida!

Skapa fler bostäder med Vinden

Läs vidare