Vinden
Man using a calculator

Vad kostar det att hyra förråd? Dessa faktorer måste du ta i beaktning

Att säga vad det kostar att hyra förråd är inte helt enkelt och beror dels på vilken lösning du väljer och dels på hur mycket du behöver förvara. Det finns i huvudsak två olika typer av extern förvaring:

1. Self-storage
Self-storage innebär att du hyr ett eget förråd där du betalar ett fast pris för en viss storlek på förrådet. Om du utnyttjar förrådets fulla potential och förvarar smart och strukturerat kan detta vara en ekonomiskt gynnsam lösning. Om du hyr förråd i en av de större städerna kan du vänta dig högre priser per kvadratmeter för att hyra förråd än om du befinner dig i en mindre stad.

2. Dynamisk förvaring
Ett annat alternativ är att magasinera dina saker i dynamiska förråd där du bara betalar för den volym du faktiskt använder. Med en sådan lösning behöver du inte oroa dig för att betala onödigt mycket för yta som du inte behöver. Det ger också en flexibilitet där du kan minska eller öka storleken på ditt förråd utifrån dina behov och förutsättningar.  

Faktorer att tänka på

Storlek på förvaringsutrymmet: Välj rätt storlek för dina behov. Hos vissa företag betalar du för en hel enhet oavsett hur mycket du förvarar, medan andra har dynamiska lösningar som anpassar sig efter ditt verkliga utrymmesbehov.

Transportkostnad: Räkna in transportkostnader till och från förrådet. Vissa företag erbjuder transporttjänster och dessa priser kan variera. Om du väljer att själv köra dina saker till och från förrådet tillkommer eventuella kostnader för bränsle. 

Utnyttjande av volym: Ett lägre pris per kvadratmeter kan vara missvisande om du inte utnyttjar volymen optimalt. Företag som tillhandahåller hämtar och förvarar dina saker utnyttjar i regel varje kvadratmeter mer effektivt än om du hyr och förvaltar förrådet själv. 

Extra avgifter: Ibland tillkommer kostnader för lås, försäkring och administrationsavgift. Var uppmärksam på dessa extrakostnader.

Tid och arbete: Räkna med din egen tid och ansträngning för att köra och bära sakerna till och från förrådet om sådana tjänster inte ingår i priset.

Dessa punkter illustrerar att priserna för förvaring kan variera betydligt mellan olika förvaringsalternativ. Genom att räkna på ditt faktiska behov och inkludera alla relaterade kostnader kan du hitta den mest ekonomiska och bekväma lösningen för just din situation.

Prisexempel förvaring:

I följande exempel jämför vi dynamiska förråd (det vill säga ett förråd där du endast betalar för det du faktiskt förvarar) med traditionella förråd där man betalar för en förbestämd yta. Eftersom flyttlådor är de vanligaste förekommande föremålen i förråd har vi gjort våra beräkningar baserat på dessa. 

Om du staplar tre flyttlådor i standardmått ovanpå varandra får du plats med cirka 12 flyttlådor per kvadratmeter. Om du hyr ett förråd i stan kan priset per kvadratmeter ligga någonstans omkring 500 kr i månaden. I så fall skulle priset per förvarad flyttlåda bli ca 40 kr i månaden. Om du lyckas stapla fyra flyttlådor ovanpå varandra blir slutpriset istället ca 30 kr i månaden per flyttlåda. Ju högre du staplar desto lägre blir priset per förvarad flyttlåda. 

Hos Vinden, där du betalar för den volym som du faktiskt behöver, kostar det 200 kr/månad att förvara 10 flyttlådor (med 8 månaders bindningstid). Detta ger en slutkostnad per förvarad flyttlåda på 20 kr i månaden. Transport till eller från lagret kostar 25 kr (inklusive RUT) per flyttlåda.

Sammanfattning

Att välja rätt förvaringslösning handlar inte bara om att jämföra kvadratmeterpris. Det gäller att se helheten och värdera allt som ingår eller inte ingår i priset. Med en heltäckande digital tjänst för förvaring som inkluderar transport, bärhjälp, och ett dynamiskt förråd, kan du få ett mervärde som går bortom den direkta kostnaden. Med ett så kallat Flex-abonnemang justeras dessutom priset ner varje gång du beställer hem någonting från förrådet, till skillnad från de flesta “self-storage”-lösningar där du fortsatt betalar samma pris, oavsett hur lite du förvarar. 

Vinden erbjuder en dynamisk förvaringslösning där du endast betalar för det du faktiskt förvarar. Alla saker fotograferas och registreras i digitala kataloger som du hanterar direkt i Vindens app. I tjänsten ingår även upphämtning, transport och utlämning av dina saker när du behöver dem.

Läs vidare

Kvinna med telefon omgiven av flyttlådor

b2c

För dig som hyr förråd - så kan du minska dina kostnader

Att hyra förråd kan vara en nödvändighet, särskilt om du bor litet eller behöver förvara saker under en övergångsperiod. Men kostnaderna för förvaring kan lätt skena iväg, speciellt om du inte utnyttjar ditt förråd på rätt sätt eller betalar för outnyttjad yta. Här är fem tips som kan hjälpa dig att sänka kostnaderna.

Man using a calculator

b2c

Vad kostar det att hyra förråd? Dessa faktorer måste du ta i beaktning

Att säga vad det kostar att hyra förråd är inte helt enkelt och beror dels på vilken lösning du väljer och dels på hur mycket du behöver förvara. Det finns i huvudsak två olika typer av extern förvaring:

Hand med nycklar framför dörr

b2c

tips

Hyra ut din bostad? Så förvarar du dina saker tryggt och säkert

Att stå inför beslutet att hyra ut sin bostad kan innebära en vändpunkt i livet, ett steg mot nya äventyr och erfarenheter. Men bland alla dessa spännande möjligheter uppstår ofta en praktisk fråga: "Vad gör jag med alla mina saker under tiden jag är borta?" Möjligen hyr du ut din bostad möblerad, men troligtvis har du ändå personliga tillhörigheter som du vill förvara på ett säkert ställe. Kanske är det dina barns leksaker, en samling böcker du tycker om, dina vinterkläder, konstverk eller andra saker med affektionsvärde. Hur hanterar du alla dessa saker på bästa sätt? För att hjälpa dig att lösa detta dilemma, låt oss ta en titt på några tänkbara scenarier och de behov som uppstår i olika situationer.